IPHONE 12 PRO MAX

iPhone 12 Pro Max quốc tế
128G likenew 99%:

➤ Đen: 25.890.000đ

➤ Xanh: 26.290.000đ

➤ Trắng: 26.590.000đ

➤ Vàng: 26.890.000đ

iPhone 12 Pro Max quốc tế
256G Fullbox VN/A

➤ Đen: 31.950.000đ

➤ Trắng: 32.490.000đ

➤ Vàng: 32.490.000đ

➤ Xanh: 31.950.000đ

iPhone 12 Pro Max quốc tế
128G Fullbox VN/A

➤ Đen: 29.690.000đ

➤ Trắng: 29.690.000đ

➤ Vàng: 29.690.000đ

➤ Xanh: 29.690.000đ

iPhone 12 Pro Max quốc tế
512G Fullbox VN/A

➤ Đen: 37.690.000đ

➤ Trắng: 37.690.000đ

➤ Vàng: 37.690.000đ

➤ Xanh: 37.690.000đ

IPHONE 12 PRO

iPhone 12 Pro quốc tế
128G likenew 99%:

➤ Đen: 22.990.000đ

➤ Xanh: 23.390.000đ

➤ Trắng: 23.190.000đ

➤ Vàng: 23.390.000đ

iPhone 12 Pro quốc tế
256G Fullbox VN/A

➤ Đen: 28.450.000đ

➤ Trắng: 28.750.000đ

➤ Vàng: 28.750.000đ

➤ Xanh: 28.450.000đ

iPhone 12 Pro quốc tế
128G Fullbox VN/A

➤ Đen: 26.790.000đ

➤ Trắng: 26.790.000đ

➤ Vàng: 26.790.000đ

➤ Xanh: 26.790.000đ

iPhone 12 Pro quốc tế
512G Fullbox VN/A

➤ Đen: 35.490.000đ

➤ Trắng: 35.490.000đ

➤ Vàng: 35.490.000đ

➤ Xanh: 35.490.000đ

IPHONE 12

iPhone 12 quốc tế
64G likenew 99%:

➤ Đen: 17.190.000đ

➤ Đỏ: 17.390.000đ

➤ Xanh Blue: 17.590.000đ 

➤ Trắng: 17.990.000đ

➤ Xanh Green: 17.990.000đ

iPhone 12 quốc tế
128G Fullbox VN/A

➤ Đen: 22.890.000đ

➤ Trắng: 22.890.000đ

➤ Đỏ: 22.890.000đ

➤ Xanh Green: 22.890.000đ

➤ Xanh Blue: 22.890.000đ

iPhone 12 quốc tế
64G Fullbox VN/A

➤ Đen: 20.490.000đ 

➤ Trắng: 20.490.000đ 

➤ Đỏ: 20.490.000đ 

➤ Xanh Green: 20.790.000đ

➤ Xanh Blue: 20.990.000đ

iPhone 12 quốc tế
256G Fullbox VN/A

➤ Đen: 24.790.000đ

➤ Trắng: 24.790.000đ

➤ Đỏ: 24.790.000đ

➤ Xanh Green: 24.790.000đ

➤ Xanh Blue: 24.790.000đ

IPHONE 11 PRO MAX

iPhone Pro Max quốc tế
64G likenew 99%:

➤ Đen: 18.290.000đ

➤ Trắng: 18.990.000đ

➤ Xanh: 19.290.000đ 

➤ Vàng: 19.590.000đ

iPhone Pro Max quốc tế
64G likenew Fullbox

➤ Đen: 24.190.000đ

➤ Trắng: 25.590.000đ

➤ Xanh: 25.690.000đ

➤ Vàng: 25.790.000đ

 iPhone Pro Max quốc tế
256G likenew 99%:

➤ Đen: 20.490.000đ 

➤ Trắng: 20.890.000đ 

➤ Vàng: 21.490.000đ 

➤ Xanh: 21.090.000đ

iPhone Pro Max quốc tế
256G likenew Fullbox

➤ Đen: 27.890.000đ

➤ Trắng: 28.290.000đ

➤ Vàng: 28.390.000đ

➤ Xanh: 28.490.000đ

IPHONE 11 PRO

iPhone Pro quốc tế
64G likenew 99%:

➤ Đen: 15.390.000đ

➤ Trắng: 15.690.000đ

➤ Vàng: 16.290.000đ 

➤ Xanh: 16.090.000đ

iPhone Pro quốc tế
64G likenew Fullbox

➤ Đen: 21.890.000đ

➤ Xanh: 21.990.000đ

➤ Vàng: 23.190.000đ

➤ Trắng: 22.990.000đ

 iPhone Pro quốc tế
256G likenew 99%:

➤ Đen: 17.490.000đ 

➤ Trắng: 17.690.000đ 

➤ Vàng: 17.890.000đ

➤ Xanh: 17.890.000đ

iPhone Pro quốc tế
256G likenew Fullbox

➤ Đen: 25.790.000đ

➤ Xanh: 26.590.000đ

➤ Trắng: 26.590.000đ

➤ Vàng: 26.790.000đ

IPHONE 11

iPhone 11 quốc tế 64G likenew 99%:

➤ Đen: 13.290.000đ

➤ Đỏ: 13.290.000đ

➤ Tím: 13.590.000đ 

➤ Vàng: 13.490.000đ

➤ Trắng: 13.790.000đ

➤ Xanh: 13.790.000đ

iPhone 11 quốc tế 64G likenew Fullbox

➤ Đen: 16.690.000đ

➤ Đỏ: 16.690.000đ

➤ Tím: 15.590.000đ

➤ Vàng: 17.190.000đ

➤ Trắng: 15.590.000đ 

➤ Xanh: 15.890.000đ

iPhone 11 quốc tế 128G likenew 99%:

➤ Đỏ: 14.490.000đ

➤ Đen: 15.190.000đ

➤ Tím: 15.290.000đ

➤ Vàng: 15.490.000đ

➤ Trắng: 15.490.000đ

➤ Xanh: 15.690.000đ

iPhone 11 quốc tế 128G likenew Fullbox

➤ Đen: 17.290.000đ

➤ Đỏ: 17.190.000đ

➤ Vàng: 17.890.000đ

➤ Tím: 17.190.000đ

➤ Xanh: 17.290.000đ

➤ Trắng: 17.290.000đ

IPHONE XS MAX

iPhone XS Max quốc tế 64G likenew 99%:

➤ Đen: 11.190.000đ

➤ Trắng: 11.790.000đ

➤ Vàng: 12.390.000đ

iPhone XS Max quốc tế 64G likenew Fullbox

➤ Trắng: 16.990.000đ

➤ Vàng: 17.390.000đ

iPhone XS Max quốc tế 256G likenew 99%:

➤ Đen: 12.990.000đ 

➤ Trắng: 13.590.000đ

➤ Vàng: 13.790.000đ

iPhone XS Max quốc tế 256G likenew Fullbox

➤ Vàng: 18.690.000đ

IPHONE XS

iPhone XS quốc tế 64G likenew 99%:

➤ Đen: 8.890.000đ

➤ Trắng: 9.390.000đ

➤ Vàng: 9.590.000đ

iPhone XS quốc tế 64G likenew Fullbox

➤ Đen: 15.790.000đ

➤ Trắng: 15.990.000đ

➤ Vàng: 16.490.000đ

iPhone XS quốc tế 256G likenew 99%:

➤ Đen:  9.990.000đ

➤ Trắng: 10.590.000đ

➤ Vàng: 10.990.000đ

iPhone XS quốc tế 256G likenew Fullbox

➤ Đen: 16.790.000đ

➤ Trắng: 16.990.000đ

➤ Vàng: 17.490.000đ

IPHONE XR

iPhone XR lock 64G new 100%:

➤ Đen: 9.090.000đ

➤ Trắng: 9.090.000đ

➤ Cam: 9.090.000đ

➤ Đỏ: 9.090.000đ

➤ Vàng:  9.090.000đ

➤ Xanh: 9.090.000đ

iPhone XR quốc tế 64G likenew Fullbox

➤ Đen:  12.090.000đ

➤ Trắng: 12.090.000đ

➤ Cam: 12.090.000đ

➤ Đỏ: 12.090.000đ

➤ Vàng: 12.090.000đ

➤ Xanh: 12.090.000đ

iPhone XR quốc tế 64G likenew 99%:

➤ Đen: 8.690.000đ

➤ Cam: 8.690.000đ

➤ Trắng: 8.890.000đ 

➤ Đỏ: 8.890.000đ

➤ Vàng: 8.890.000đ

➤ Xanh: 8.890.000đ

IPHONE X

iPhone X quốc tế 64G likenew 98%:

➤ Đen: 7.290.000đ

➤ Trắng: 7.490.000đ

iPhone X quốc tế 256G likenew 99%:

➤ Đen: 8.460.000đ

➤ Trắng: 8.960.000đ

iPhone X quốc tế 64G likenew 99%:

➤ Đen: 7.790.000đ

➤ Trắng: 8.290.000đ

IPHONE 8 PLUS

iPhone 8 Plus quốc tế 64G likenew 98%:

➤ Đen: 6.760.000đ

➤ Trắng: 6.760.000đ

➤ Vàng: 7.260.000đ

➤ Đỏ: 6.960.000đ

iPhone 8 Plus quốc tế 256G likenew 99%:

➤ Đen: 8.860.000đ

➤ Trắng: 8.860.000đ

➤ Vàng: 9.060.000đ

➤ Đỏ: 9.260.000đ

iPhone 8 Plus quốc tế 64G likenew 99%:

➤ Đen: 7.260.000đ

➤ Trắng: 7.260.000đ

➤ Vàng: 7.760.000đ

➤ Đỏ:  7.460.000đ

IPHONE 8

iPhone 8 quốc tế 64G likenew 99%:

➤ Đen:  4.990.000đ

➤ Trắng:  5.290.000đ

➤ Vàng:  5.690.000đ

➤ Đỏ: 5.690.000đ

iPhone 8 quốc tế 256G likenew 99%:

➤ Đen:  6.690.000đ

➤ Trắng:  6.990.000đ

➤ Vàng:  6.990.000đ

➤ Đỏ: 7.490.000đ

IPHONE 7 plus

iPhone 7 Plus quốc tế 32G likenew 98%:

➤ Đen bóng:  5.590.000đ

➤ Hồng:  5.590.000đ

➤ Trắng:  5.590.000đ

➤ Đen nhám:  5.790.000đ

➤ Vàng: 5.790.000đ

iPhone 7 Plus quốc tế 128G likenew 99%:

➤ Đen bóng: 6.860.000đ

➤ Hồng: 6.960.000đ

➤ Trắng: 6.960.000đ

➤ Đen nhám: 7.060.000đ

➤ Vàng: 7.060.000đ

➤ Đỏ: 7.260.000đ

iPhone 7 Plus quốc tế 32G likenew 99%:

➤ Đen bóng: 6.090.000đ

➤ Hồng:  6.090.000đ

➤ Trắng: 6.090.000đ

➤ Đen nhám: 6.290.000đ

➤ Vàng: 6.290.000đ

iPhone 7 Plus quốc tế 32G new 100%:

➤ Vàng: 8.590.000đ

IPHONE 7

iPhone 7 quốc tế 32G likenew 99%:

➤ Đen bóng: 3.660.000đ

➤ Hồng: 3.860.000đ

➤ Trắng: 3.860.000đ

➤ Đen nhám: 4.460.000đ

➤ Vàng: 3.960.000đ

iPhone 7 quốc tế 128G likenew 99%:

➤ Đen bóng: 4.490.000đ

➤ Hồng: 4.690.000đ

➤ Trắng: 4.690.000đ

➤ Đen nhám: 4.890.000đ

➤ Vàng: 4.890.000đ

➤ Đỏ: 4.890.000đ

ipad pro (2020)

iPad  Pro 12.9" (2020) 128GB Wifi + 4G (likenew Fullbox)

➤ Đen: 30.190.000đ

iPad Pro 11" (2020) 128GB Wifi + 4G (likenew Fullbox)

➤ Đen: 24.190.000đ

iPad Pro 11" (2020) 256GB Wifi + 4G (likenew Fullbox)

➤ Đen: 25.590.000đ

iPad Pro 11" (2020) 256GB Wifi (likenew Fullbox)

➤ Đen: 21.390.000đ

Smart Keyboard Folio

➤ Đen: 5.990.000đ

ipad pro (2019)

iPad  Pro 12.9" (2018) 256GB Wifi + 4G (Likenew 99%)

➤ Đen: 20.690.000đ

iPad Pro 11" (2018) 256GB Wifi + 4G (Likenew 99%)

➤ Đen: 20.290.000đ

iPad Pro 12.9" (2018) 64GB Wifi + 4G (Likenew 99%)

➤ Đen: 18.390.000đ

iPad Pro 11" (2018) 64GB Wifi + 4G (Likenew 99%)

➤ Đen: 17.890.000đ

ipad pro (2017) VÀ CÁC DÒNG GEN

iPad  Pro 10.5" (2017) 64GB Wifi (Likenew 99%)

➤ Hồng: 11.390.000đ

iPad Gen 6 (2018) 32GB Wifi + 4G (Likenew 99%)

➤ Đen: 7.390.000đ

iPad Gen 7 (2019) 32GB Wifi + 4G (Likenew 99%)

➤ Đen: 9.090.000đ

iPad Gen 6 (2018) 32GB Wifi (Likenew 99%)

➤ Trắng: 6.790.000đ

➤ Hồng: 6.890.000đ

APPLE WATCH SERIES 5

Apple Watch Series 5 GPS 40mm (likenew Fullbox)

➤ Trắng: 9.990.000đ

➤ Đen: 10.790.000đ

Apple Watch Series 5 LTE 40mm (Likenew 99%)

➤ Đen: 7.890.000đ

➤ Trắng: 7.990.000đ

➤ Vàng: 8.090.000đ

Apple Watch Series 5 GPS 44mm (likenew Fullbox)

➤ Vàng: 10.590.000đ

Apple Watch Series 5 LTE 44mm (Likenew 99%)

➤ Đen: 8.890.000đ

➤ Trắng: 8.490.000đ

➤ Vàng: 8.690.000đ

APPLE WATCH SERIES 4

Apple Watch Series 4 LTE 40mm (Likenew 99%)

➤ Đen: 6.590.000đ

➤ Trắng: 6.690.000đ

➤ Vàng: 6.690.000đ

Apple Watch Series 4 LTE 40mm (likenew Fullbox)

➤ Đen: 10.290.000đ

➤ Trắng: 10.290.000đ

➤ Vàng: 10.290.000đ

Apple Watch Series 4 LTE 44mm (Likenew 99%)

➤ Đen: 7.090.000đ

➤ Trắng: 7.190.000đ

➤ Vàng: 7.190.000đ

Apple Watch Series 4 LTE 44mm (likenew Fullbox)

➤ Đen: 10.590.000đ

➤ Trắng: 10.590.000đ

➤ Vàng: 10.590.000đ

APPLE WATCH SERIES 3

Apple Watch Series 3 LTE 38mm (Likenew 99%)

➤ Đen: 4.990.000đ

➤ Trắng: 5.290.000đ

➤ Vàng: 5.590.000đ

Apple Watch Series 3 GPS 38mm (likenew Fullbox)

➤ Đen: 5.290.000đ

➤ Trắng: 5.390.000đ

Apple Watch Series 3 LTE 42mm (Likenew 99%)

➤ Đen: 5.190.000đ

➤ Trắng: 5.490.000đ

➤ Vàng: 5.790.000đ

Apple Watch Series 3 LTE 42mm (likenew Fullbox)

➤ Đen: 5.790.000đ

BẢNG GIÁ SAMSUNG

Galaxy Note 10 Plus 12GB|256GB (Bản Hàn)

➤ Các màu: 13.590.000đ

Galaxy Note 10 8GB|256GB (Bản Hàn)

➤ Đen: 10.990.000đ

➤ Đỏ: 11.190.000đ

➤ Xanh: 11.390.000đ

➤ Trắng: 11.590.000đ

Galaxy Note 9 6GB|128GB (Bản Hàn)

➤ Tím: 7.290.000đ

➤ Vàng: 7.590.000đ

➤ Đen: 7.890.000đ

➤ Trắng: 8.390.000đ

➤ Bạc: 8.490.000đ

Galaxy S10 5G 8GB|256GB (Bản Hàn)

➤ Vàng: 8.590.000đ

➤ Đen: 8.790.000đ

➤ Xanh: 8.990.000đ

➤ Titan: 8.990.000đ

Galaxy S10 Plus 8GB|128GB (Bản Hàn)

➤ Đen: 8.990.000đ

➤ Trắng: 9.090.000đ

Galaxy S10 8GB|128GB (Bản Hàn)

➤ Đen: 8.390.000đ

➤ Trắng: 8.790.000đ

➤ Xanh: 9.090.000đ

Galaxy S9 Plus 6GB|64GB (Bản Hàn)

➤ Tím: 5.490.000đ

➤ Xanh: 5.590.000đ

➤ Đen: 5.690.000đ

➤ Vàng: 5.790.000đ

➤ Đỏ: 5.890.000đ

Galaxy S9 4GB|64GB (Bản Hàn)

➤ Xám: 4.890.000đ

➤ Đen: 4.990.000đ

➤ Vàng: 5.190.000đ

➤ Xanh: 5.390.000đ

➤ Đỏ: 5.390.000đ

HỆ THỐNG SHOWROOM SANGMOBILE.COM

CHI NHÁNH Q.1
186 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1 
207 Nguyễn Cư Trinh, P. NCT, Q.1

CHI NHÁNH Q. TÂN BÌNH
204 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình

Kết nối với chúng tôi

CHI NHÁNH Q.10
101  Đường 3/2, P.11, Q.10 

CHI NHÁNH THỦ ĐỨC
1036 Kha Vạn Cân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức

CHI NHÁNH Q.BÌNH THẠNH
352 Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh

CHI NHÁNH Q. GÒ VẤP
42 Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp 
28 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp 

HOTLINE: 1900.0304